Droogte in zandgebieden van Zuid-, Midden- en Oost-Nederland

 

Op het droogteportaal vindt u zowel de actuele droogte-toestand van het weer en het bodem-watersysteem van Nederland als de resultaten van het onderzoek ‘Droogte in zandgebieden van Zuid-, Midden- en Oost-Nederland’. Naast de verschillende rapporten die er opgeleverd zijn vanuit het onderzoek zijn via viewers in detail alle gegenereerde data toegankelijk.

 

Actueel

Droogteportaal

 

Rapporten

Verhaallijn

Eindrapport

Presentatie

 

Management samenvatting rapport fase-2

Samenvatting rapport fase-2

Rapport fase-2

Rapport fase-1

Deel rapport analyse LMF

Deel rapport economische effecten van droogte

Deel rapport resultaten natuur enquete

Deel rapport effecten van droogte 2018 op natuurlijke vegetatie

Deel rapport bodemvochtmetingen

Deel rapport beregening

 

Digitale bijlagen rapporten

Viewer Fase-1

Beregeningsdetectie Fase-1

Viewer Fase-2

Dashboard Fase-2

Viewer Fase-3 (concept)

 

Bijlagen rapporten

Bijlage effecten van droogte 2018 op natuurlijke vegetatie

1.1 LHM figuren grondwaterstand

1.2 LHM figuren grondwaterstand historisch perspectief

2.1 LHM figuren kwel

3.1 LHM figuren transpiratie

3.2 LHM figuren transpiratie historisch perspectief

4.1 LHM figuren afvoeren

 

Opdrachtgevers-financiers

Provincies Noord-Brabant (trekker), Gelderland, Limburg, Utrecht, Overijssel, Drenthe; Waterschappen WL, WAM, WDD, WBD, WVV, WRIJ, WVS, WDOD; TBO NM, SBB; MinLNV; bijdragen uit DHZ en Deltafonds

 

Projectteam Droogte Zandgronden Nederland

Gé van den Eertwegh (trekker), Ruud Bartholomeus, Perry de Louw, Flip Witte, Jos van Dam, Dion van Deijl, Peter Hoefsloot, Marjolein van Huijgevoort, Joachim Hunink, Ilja America, Janneke Pouwels en Janine de Wit